Dane Handlowe Spółki

 

Pełna nazwa firmy

KMP Projekt Sp. z o.o.

Adres rejestracyjny

ul. Wólczyńska 61/32

01-931 Warszawa

Rok założenia

2012

NIP

118-20-87-118

REGON

146304190

KRS

0000438532

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Zarząd

Piotr Kowalski - Prezes (reprezentacja jednoosobowa)

Mateusz Hałas - Wiceprezes (reprezentacja jednoosobowa)

Konrad Ignatiuk - Wiceprezes (reprezentacja jednoosobowa)

Kapitał zakładowy

60 000 PLN

 

KMP Projekt Sp. z o.o. posiada polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzeniem przez ubezpieczonego działalności określonej w umowie ubezpieczenia.

Umowa ubezpieczenia o numerze TPP 24355458 zawarta w dniu 7.05.2013 z PZU S.A. obejmuje następujące obszary działalności firmy:
- Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z) : ubezpieczenie do kwoty 250 000 zł
- Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z) : ubezpieczenie do kwoty 75 000 zł
- Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z) : ubezpieczenie do kwoty 75 000 zł
- Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z) : ubezpieczenie do kwoty 100 000 zł.

 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce w naszej polityce prywatnosci..