Polityka bezpieczeństwa

 

     Polityka bezpieczeństwa i higieny pracy w KMP Projekt Sp. z o.o. skierowana jest do wszystkich pracowników spółki i obejmuje wszelkie niezbędne działania ukierunkowane na poprawę i zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Zarząd KMP Projekt Sp. z o.o. zapewnia, że wszystkie działania podejmowane w obszarze bezpieczeństwa, higieny, zdrowia pracowników oraz ochrony przeciwpożarowej będą uzgadniane i realizowane z pracownikami lub ich przedstawicielami.

     KMP Projekt Sp. z o.o. jako organizacja świadcząca usługi w zakresie wykonawstwa systemów sterowania automatyki przemysłowej, urządzeń elektrycznych oraz innych prac montażowych, wyraża swoją politykę bhp, jako zobowiązanie polegające na:

 1. zapobieganiu wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym, pożarom lub wybuchom poprzez profilaktykę i inwestowanie w techniczne bezpieczeństwo pracy,
 2. ciągłym zmniejszeniu ogólnej liczby wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem ciężkich i zbiorowych wypadków przy pracy, ograniczaniu do minimum kosztów związanych z wypadkami przy pracy,
 3. dążeniu do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zabezpieczeń przeciwpożarowych i ochrony zdrowia pracowników,
 4. spełnianiu wymagań przepisów prawnych oraz innych wymagań dotyczących bezpiecznego funkcjonowania Spółki,
 5. ciągłym doskonaleniu i działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony zdrowia, i ochrony przeciwpożarowej
 6. podnoszeniu kwalifikacji oraz uwzględnianiu roli pracowników i ich angażowaniu do działań na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony zdrowia
 7. zapewnieniu odpowiednich zasobów i środków dla wdrożenia i utrzymania tej polityki.

    Głównym celem ustalonej polityki w KMP Projekt Sp. z o.o. jest minimalizacja liczby wypadków przy pracy oraz wdrożenie i utrzymanie w spółce sprawnego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

    Celami pośrednimi polityki bhp, ochrony zdrowia i zabezpieczeń p.poż. niezbędnymi do osiągnięcia celu głównego są działania najwyższego kierownictwa skierowane na:

 • zaangażowanie wszystkich pracowników w odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoje i współpracowników,
 • właściwą realizację działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, p.poż i ochronę zdrowia w zależności od pełnionej funkcji w procesie pracy,
 • uświadomienie pracownikom wpływu zapewnienia bezpieczeństwa pracy, ochrony zdrowia i ochrony przeciwpożarowej na konkurencyjność firmy,
 • uświadomienie pracownikom, że bezpieczeństwo dotyczy wszystkich pracowników na każdym poziomie schematu struktury organizacyjnej firmy

    Niniejsza polityka jest ogólnie dostępna dla wszystkich zainteresowanych wewnątrz i na zewnątrz Spółki.

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce w naszej polityce prywatnosci..