Aktualności

Moduły mediów

Wybudowaliśmy instalacje procesowe- moduły doprowadzenia mediów, których zadaniem jest filtrowanie produktu ze SKIDów oraz mycie i dezynfekcja układu od rurociągu transferowego po nalewaczki. Konstrukcje składają się z odpowiednich, zaprojektowanych przez nas modułów:

  • moduły przygotowania sprężonego powietrza, azotu, pary;

  • moduły rurociągów transferowych;

  • moduły ściekowe;

  • stacje Big Bag;

Do modułów nasza firma utworzyła własny system sterowania.