Oferta | Technologia

Instalacje w wykonaniu ATEX

Strefy zagrożenia wybuchem EX tworzą się w miejscach, gdzie występują: paliwo, utleniacz i źródło zapłonu. Projektujemy i budujemy instalacjie do stref zagrożenia wybuchem EX z zapewnieniem wysokiego poziomu bezpieczeństwa procesowego. Instalacje wykorzystujące materiały palne i wybuchowe wykonujemy zgodnie z obowiązującą dyrektywą 2014/34/UE (ATEX).