Oferta | Technologia

Modelowanie 3D

Wykorzystujemy oprogramowanie do modelowania 3D w projektowaniu modyfikacji technologicznych, dzięki czemu jesteśmy w stanie omówić z klientem zakres planowanych zmian oraz przewidzieć, czy istnieje odpowiednia duża przestrzeń do zrealizowania modyfikacji instalacji. Jest to wygodny sposób uniknięcia problemów z montażem, zakresem zmian oraz przewidywania problemów konstrukcyjnych.