Oferta | Automatyzacja produkcji

Przemysł 4.0

Projektowanie i budowa systemów nadrzędnych łączących systemy produkcyjne

  • Projektowanie serwerowni i sieci przemysłowych
  • Wirtualizacja serwerów produkcyjnych
  • Wdrażanie systemów akwizycji i analizy danych procesowych
  • Integracja maszyn i instalacji procesowych w spójny, globalny system informatyczny fabryki
  • Raportowanie i alarmowanie
  • Integracja z systemami MES i ERP
  • Wdrażanie systemów nadzoru infrastruktury produkcyjnej
  • Wdrażanie prywatnych systemów chmurowych