Oferta | Automatyzacja produkcji

Systemy BMS

Projektowanie i budowa systemów zarządzania budynkiem

  • Projektowanie systemów BMS
  • Dobór metod i urządzeń pomiarowych
  • Integracja systemu z urządzeniami Klienta (np. systemami mediów produkcyjnych, systemami rozliczeniowymi, systemami produkcyjnymi itp.)
  • Budowa ogólnozakładowej infrastruktury teleinformatycznej dla systemów produkcyjnych
  • Montaż obiektowy
  • Programowanie sterowników PLC i wizualizacji SCADA
  • Budowa systemów alarmowania i raportowania