Oferta | Kontrola środowiska wytwarzania

Systemy RMS

Projektowanie i budowa systemów kontroli warunków środowiskowych pomieszczeń

  • Projektowanie systemów RMS dostosowanych do procesów produkcyjnych prowadzonych w kontrolowanych pomieszczeniach
  • Dobór metod i urządzeń pomiarowych
  • Integracja systemu z urządzeniami Klienta (np. cieplarkami, komorami kriogenicznymi, inkubatorami, komorami laminarnymi, maszynami produkcyjnymi, itp.)
  • Projektowanie systemów skomputeryzowanych zgodnie z GAMP 5
  • Montaż obiektowy
  • Programowanie sterowników PLC i wizualizacji SCADA
  • Budowa systemów alarmowania i raportowania
  • Kwalifikacje DQ, IQ, OQ i PQ budowanych systemów