Oferta | Automatyzacja produkcji

Technologia

Projektowanie procesów technologicznych
Projektowanie urządzeń procesowych
Opracowywanie schematów technologicznych instalacji
(P&ID oraz schematy funkcjonalne)
Rysunki i wizualizacje 2D/3D
Spawanie i montaż instalacji procesowych
Budowa estakad z rurociągami przesyłowymi
Prefabrykacja modułów technologicznych
Konstrukcje wsporcze, schody i pomosty
Naprawa i modernizacje istniejących instalacji przemysłowych