Oferta | Wsparcie przemysłu

Walidacja

Systemy skomputeryzowane i instalacje procesowe

Oferujemy wsparcie w przeprowadzaniu kawlifikacji i rekwalifikacji instalacji procesowych oraz systemów skomputeryzowanych prowadzących lub nadzorujących procesy produkcyjne. Nasi inżynierowie są certyfikowani   w prowadzeniu projektów zgodnie z metodyką GAMP 5 oraz dysponują wieloletnim doświadczeniem w kwalifikacji systemów produkcyjnych.

Zakres usług:

  • Organizacja i planowanie kwalifikacji
  • Dokumentacja walidacyjna
  • Kwalifikacja DQ, IQ, OQ, PQ
  • Rekwalifikacja systemów