Oferta | Wsparcie przemysłu

Doradztwo techniczne

Zapewniamy usługi doradztwa technicznego. Dysponujemy wiedzą i doświadczeniem                   w projektowaniu, budowie i eksploatacji instalacji procesowych m.in. dla branży farmaceutycznej, kosmetycznej i spożywczej.

Oferujemy:

  • Audyty instalacji technologicznych                   i systemów sterowania,
  • Wsparcie w przygotowaniu projektów m.in. opracowanie koncepcji, przygotowanie kosztorysów i projektów instalacji,
  • Wsparcie w opracowaniu i wdrażaniu standardów technologii i systemów sterowania.